คอหมึก (เปรู ชิลี จีน)

ไซซ์ 100/300 ตัว/กก. 300/500 ตัว/กก. 500 Up ตัว/กก.

หมึกอาเจน

ไซซ์ 100/200 ตัว/กก. 200/500 ตัว/กก.

หมึกเจาะ

ไซซ์ 100/200 ตัว/กก. 200/500 ตัว/กก.

หมึกดำ

ไซซ์ 100/300 ตัว/กก.

ไข่หมึก

หางหมึก

ปีกหมึก

หมึกบั้ง

หมึกวง

M Global Sourcing Ltd.

57/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย


อีเมลล์ : info@mglobalsourcing.net
ออฟฟิศ : 034-446941

© Copyright 2022 M GLOBAL SOURCING LTD. Designed by CJ Soft Co., Ltd.