หอยแมลงภู่ (เนื้อล้วน)

ไซซ์ 300-500g

หอยแมลงภู่ (ครึ่งฝา)

ไซซ์ 300-500g

หอยหวาน

ไซซ์ 20/30,30/50

หอยหลอด

ไซซ์ 8/10,10/12

หอยลายต้ม

ไซซ์ 800/1200

M Global Sourcing Ltd.

57/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย


อีเมลล์ : info@mglobalsourcing.net
ออฟฟิศ : 034-446941

© Copyright 2022 M GLOBAL SOURCING LTD. Designed by CJ Soft Co., Ltd.